Elektronické spínače – řada GES

Elektronické spínače řady GES10 jsou určeny pro použití na DIN lištu v regulačních systémech ve funkci termostatů nebo jiných dvoustavových regulátorů. Jejich výstupní signál (sepnuto nebo vypnuto) je závislý na okamžité hodnotě měřené veličiny a komparační hodnotě nastavené na spínači. V tomto smyslu dochází při dosažení nastavené hodnoty k přepínání galvanicky oddělených kontaktů relé. Hlavními součástmi spínače jsou elektronický komparátor s nastavovacím prvkem, modul plynulého nastavení hystereze a výstupní relé s přepínacími kontakty pro napětí 250 VAC a zatěžovací proud 8 A. Spínače jsou vybaveny přepínačem režimů ohřev - chlazení umožňujícím změnu charakteristiky výstupních kontaktů, což je předurčuje k ovládání chladírenských agregátů a ventilace i k dvoustavové regulaci topných systémů. Z hlediska napájecího napětí se spínače vyrábějí ve verzi pro 230 V/50 Hz, pro 24 V/50 Hz nebo 24 V DC.

Vstup / napájení 230 V/50Hz 24 V/50Hz 24 V DC
Ni1000/5000 ppm GES10L/230 GES10L/24AC GES10L/24DC
Ni1000/6180 ppm GES10S/230 GES10S/24AC GES10S/24DC
Pt100 GES10P/230 GES10P/24AC GES10P/24DC
4 až 20 mA GES10I/230 GES10I/24AC GES10I/24DC
0 až 10 V GES10U/230 GES10U/24AC GES10U/24DC

Základní technické parametry

Standardni teplotní rozsahy - 25 až 15 °C 10 až 34 °C
0 až 40 °C 40 až 80 °C
20 až 60 °C 40 až 120 °C
0 až 80 °C 80 až 120 °C
Vstupní rozsahy/mimo teplotu/ volitelné zákazníkem
Napájecí napětí GESxx/230
GESxx/24AC
GESxx/24DC
230 V/50Hz 0,5 VA
24 V/50Hz +-10% 0,5 VA
24 V DC +-20% 0,5 W
Maximální spínané napětí 250 V AC
Maximální spínavý proud 8 A přepínací kontakty
Hystereze nastavitelná 1 - 5 °C nebo 2 - 10% (typ I, U)
 Krytí  IP 40
 Krytí svorkovnice  IP 20
 Teplota okolí - pracovní  - 25 až 60 °C
 Teplota okolí - skladovací  - 25 až 80 °C
 Relativní vlhkost  < 70%
 Připojení  Svorkovnice CLL 5/2, průřez vodiče max. 2,5mm2

Uvedené termostaty mají charakter trvale připojených zařízení, a proto musí provozovatel zajistit, aby v jejich bezprostřední blízkosti byl umístěn vypínač nebo jistič označený jako odpojovací prvek zařízení. Tento musí být snadno dosažitelný obsluhou zařízení.

Montáž a uvedení do provozu
Montáž, instalaci a oživení smí provádět pouze osoba s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/84.
Spínač se připevní pomocí držáku na DIN lištu TS35. Do svorek 3 a 2, případně 1 zapojíme vstupní signál, do svorek L a N (případně + a - pro napájení 24 V DC) zapojíme napájecí napětí. Na svorkách A, B, C je vyveden výstupní signál ovládacího relé. Pro připojení doporučujeme přívodní kabely o průřezu od 0,35 do 2,5 mm2.

Rozměry a příslušenství
Kontakty relé jsou zobrazeny v klidové poloze odpovídající odpojení  napájecího  napětí.

Režim „Ohřev”: - JUMPER v poloze O pokud je hodnota měřená nižší než hodnota žádaná, jsou sepnuty kontakty A,C.

Režim „Chlazení”: - JUMPER v poloze CH pokud je hodnota měřená vyšší než hodnota žádaná, jsou sepnuty kontakty A,C.

Rozměrový náčrtek

Způsob objednání
V objednávce se uvádí typ a počet spínačů, například:
5 ks elektronického spínače GES10L/230, teplotní rozsah 0 až 80 °C


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.