Intelli Trace

Intelli Trace je řídící systém pro monitoring a regulaci takřka neomezených modifikací topných procesů. Díky důmyslně propracovanému systému lze snadno zobrazovat a za provozu libovolně upravovat aktuální i požadované hodnoty, a to nejen místním přístupem, ale i vzdáleným za pomoci modulu Ethernet a internetové sítě. Pomocí internetu jsme schopni během okamžiku analyzovat aktuální procesní stav a popřípadě do něj i vstupovat a měnit parametry dle požadavku zákazníka. A to vše i za špatného počasí z tepla kanceláře, od počítače či mobilního telefonu s připojením na internet. Opravdovou výhodou je pak úspora elektrické energie a pořizovacích nákladů v porovnání s klasickými systémy řízení.


Regulace pro nepřímá měření:

1. Antifreeze SX

Modifikace pro ochranu proti zamrznutí procesního média z použití semoregulačních topných kabelů. Navrženo pro samoregulační topné kabely.

2. Progressive SX

Modifikace pro progresivní regulaci výkonu samoregulačního topného kabelu, která vám umožňuje snížit odběr elektrické energie o cca. 25-75%. Navrženo pro samoregulační topné kabely.
Při poklesu okolní teploty pod nastavenou hodnotu t1, systém přepne do režimu pulsování ON a OFF, kde časová perioda je 60 sekund a střída se mění v závislosti na teplotě.
Při poklesu okolní teploty pod nastavenou hodnotu t2, systém přepne do trvalého režimu ON.
Při zvýšení okolní teploty na t1 + 1°C, systém přepne do režimu OFF.


Příklad regulace:

t1 = 5°C      t2 = -15°C      1°C = 3 sekundy (perioda 60s/rozsah regulace t2 - t1 20°C)
Aktuální teplota okolí(°C) Režim ON (s) Režim OFF (s)
 n až 5  0  60
 4,9 až 0 3 až 15 57 až 45
 0,1 až 5 18 až 30  18 až 30
 -5,1 až -10 33 až 45  27 až 15
 -10,1 až -15  48 až 60  12 až 0
 -15,1 až -n  60  0

3. Progressive konst

Vhodné pro topné kabely s konstantním výkonem i sériové a paralelní topné kabely, za předpokladu, že povrchová teplota topného kabelu (udaná výrobcem) nepřesáhne hodnotu maximální povolené procesní teploty média tmax.

Regulace pro kontaktní měření:

1. Set point

Modifikace pro udržování procesní teploty média na požadované hodnotě s přesností až na 0,1°C. Vhodné pro libovolné typy topných kabelů.
Při zadání hodnoty t1, systém přepne do režimu ON, pakliže aktuální teplota procesu je nižší než zadaná hodnota t1 -1°C.
Při dosažení požadované teploty t1 - 1°C, sytém začně pulsovat v intervalech 1 sekunda mezi režimy ON a OFF (pro eliminaci překmitu).
Při dosažení požadované teploty t1, systém přepne do režimu OFF.

2. Keep in

Modifikace pro udržování procesní teploty média v teplotním pásmu t1t2. Vhodné pro libovolné typy topných kabelů.
Při zadání požadovaného teplotního rozsahu hodnotami t1 a t2, systém přepne do režimi ON, pakliže aktuální procesní teplota média je nižší než zadaná hodnota t1.
Při dosažení teploty t1, systém přepne do režimu OFF, dokud aktuální procesní teplota média neklesne na hodnotu zadané teploty t2-1°C, pak znovu přepne do režimu ON.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.