Představení firmy GENERI

Firma Generi,s.r.o. je český výrobce elektrických zařízení do prostor s nebezpečím výbuchu (Ex) a do průmyslu.
Společnost byla založena v roce 1993 a v současné době má do 50 stálých zaměstnanců. Výrobky firmy GENERI, s.r.o. jsou dodávány dle katalogu, nebo jsou vyráběny podle individuálních potřeb zákazníka tak, aby se dosáhlo co nejvhodnějšího technického řešení.

Firma je certifikována dle systému jakosti ISO 9001:2001 a systémů jiných zemí. Firma GENERI vlastní certifikát pro možnost dodávek svých zařízení do většiny východních zemí. V současnosti prošla firma také úspěšnou certifikací pro České dráhy, a.s.. Firma GENERI je také držitelem Osvědčení OBÚ pro montáž, provoz a údržbu el. zařízení a také pro projekci instalací el. zařízení pro hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.  

Všechny certifikáty, které firma vlastní jsou k dispozici v sekci ke stažení a u jednotlivých produktů.

Historie

1993-1995

Firma Generi, s.r.o., vznikla 14. května 1993 zápisem do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Jednateli a společníky v jedné osobě byli Ing. Zdeněk Kinšt a Ing. Milan Haluza. Prvním sídlem firmy byla malá kancelář a chemická laboratoř co by výroba v pronajatých prostorách areálu VÚPM Žerotínova 60, Šumperk. Firma zatím vlastní pracovníky neměla. Hlavním výrobním programem byly nevýbušné elektrické přístroje a hlavním cílem bylo získat s tímto sortimentem místo pod sluncem.

Díky organizačním změnám ve VÚPM jsme dostali z nájmu výpověď a nastal čas hledání nové střechy nad hlavou. Nové sídlo firmy se podařilo najít od 1. dubna 1994 v areálu VÚLV Uničovská ul. 46, Šumperk. Získali jsme zde velké prostory jak pro potřeby konstrukce a administrativy, tak i pro výrobu. Začali jsme zaměstnávat první pracovníky. K upevnění pozice na trhu jsme 1. února 1995 založili v Praze na Černém mostu pobočku pod vedením Ing. Josefa Gregárka, který se stal třetím společníkem a jednatelem společnosti.

Postupně nastupovali noví pracovníci a před nedávnem velké prostory ve VÚLV se stávaly stále těsnějšími. Konec roku 1995 byl poznamenán živelným rozvojem firmy, chyběly organizační struktury a systém řízení. Po analýze následovalo stanovení priorit a jejich postupné řešení podle důležitosti. Hlavní prioritou bylo zajistit nové prostory umožňující dlouhodobý rozvoj společnosti a opustit již nedostačující prostory ve VÚLV.

1996-2000

K zásadnímu průlomu v budoucích možnostech a perspektivách firmy došlo po úspěšném završení téměř devítiměsíčního jednání podpisem kupní smlouvy o odprodeji části areálu Stavebního podniku Šumperk ke dni 16. srpna 1996. K tomuto kroku jsme mohli přistoupit pouze s vědomím kvalitního lidského potenciálu ve firmě a s vědomím marketingových schopností firmy, protože se jednalo o velmi náročnou investiční akci. Firma Generi, s.r.o., založila svou dceřinou společnost v květnu 1996 jako Generi Slovakia, s.r.o., se sídlem v Kladzanech č. 99, okres Vranov nad Topľou, za účelem úspěšného udržení a rozšíření obchodních aktivit ve Slovenské republice.

Společnicí této společnosti byla Generi, s.r.o. a Ing. Branislav Hruška, který byl zároveň jediným jednatelem. Na sklonku r. 1996 měla naše firma ve své nabídce mimo poradenskou činnost nevýbušné přístroje Generi a Telemecanique, nevýbušná svítidla Glamox, topné kabely Thermon, topné panely Ecosun, přepěťové ochrany Citel, zdroje zálohového napětí Victron, hliníkové a plastové skříně Varianta. Hlavními odběrateli firemní produkce byly významné tuzemské a zahraniční společnosti. V letech 1996 až 2000 probíhaly opravy získaného areálu včetně dostavby budovy, výstavby parkoviště a oplocení

V roce 2000 byly tyto akce ukončeny, a areál Generi, s.r.o. se trvale vyčlenil z bývalého pozemku SP. Na sklonku roku 2000 společnost zaměstnávala (49) pracovníků na pracovištích v Šumperku (42) v Praze (5) v Ústi na Labem (1) a v Hradci Králové (1). Pro ekonomicky neúspěšný vývoj v GENERI SLOVAKIA, s.r.o. Generi, s.r.o. Šumperk jakožto majoritní vlastník obchodního podílu odkoupila od Ing. Hrušky jeho část podílu. Tím se GENERI SLOVAKIA, s.r.o. dostala do přímého řízení již jediného vlastníka Generi, s.r.o. Šumperk. Sídlo GENERI SLOVAKIA, s.r.o. bylo na sklonku roku 2000 přemístěno z Kladzan do Malacek.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.